Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Nie raz zdarzyło się, że w toku prowadzonej egzekucji komorniczej udało się odnaleźć nieruchomość należącą do dłużnika, ale stanowiącą wspólność małżeńską. Czy w takim przypadku małżonek dłużnika może odpowiadać za nieuregulowane zobowiązania męża/żony lub nie wydać zgody na egzekucję z majątku wspólnego? Z odpowiedzią przychodzą art. 787, 7871 i 7872 kpc, tj.: Art. 787. Nadanie […]

Read More Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

W jaki sposób rozmawiać z kontrahentami na temat opóźnień w płatnościach?

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, musisz przygotować się na moment, gdy których z kontrahentów nie ureguluje w terminie płatności. Nikogo teraz nie dziwi jeżeli ktoś spóźnia się z płatnościami, większość przedsiębiorców nie dziwi wręcz fakt, że faktura nie została zapłacona w wyznaczonym terminie. Im dłużej współpracujemy z danym kontrahentem, tym bardziej przymykamy oko na jego […]

Read More W jaki sposób rozmawiać z kontrahentami na temat opóźnień w płatnościach?

Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?

Kiedy postępowanie polubowne kończy się fiaskiem, a dalsze negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą żadnych efektów, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. I wówczas pojawiają się pytania- Jakie działania przyśpieszą fakt odzyskania długu? W jakim trybie ubiegać się o nakaz zapłaty-upominawczym czy nakazowym? Od jakich czynników uzależniony jest fakt uzyskania nakazu zapłaty w trybie nakazowym […]

Read More Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?