Wezwanie dłużnika do wyjawienia majątku-narzędzie w ręku wierzyciela.

Bardzo często zdarza się, że komornik, nie mogąc wyegzekwować pieniędzy do dłużnika, wzywa wierzyciela do wskazania majątku dłużnika, pod rygorem umorzenia egzekucji- tzw. wysłuchanie przed umorzeniem z ar. 827 KPC. Zdarza się, iż jedynym ratunkiem dla wierzyciela jest wezwanie dłużnika przed Sąd, celem wyjawieniania składników jego majątku (art. 913-9201 KPC). Nasuwa się pytanie-dlaczego komornik nie […]

Read More Wezwanie dłużnika do wyjawienia majątku-narzędzie w ręku wierzyciela.
Marzec 27, 2015

Dlaczego przedawnione wierzytelności lepiej jest sprzedać?

Ostatnimi czasy można napotkać ogłoszenia firm windykacyjnych, które skupują wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego-również te przedawnione. Czy sprzedaż wierzytelności, która już dawno temu stała się „wartościowa” jest opłacalna dla wierzyciela? Otóż tak. Jak potwierdzają sądy administracyjne, strata jaką ponosi przedsiębiorca na sprzedaży przedawnionej wierzytelności, daje możliwość obniżenia przychodów podatkowych. Wszystko rozchodzi się o rozliczenie ujemnej […]

Read More Dlaczego przedawnione wierzytelności lepiej jest sprzedać?
Marzec 3, 2015