Spółka jawna-utrudnienia w egzekucji z majątku wspólników.

Mogłoby się wydawać, że w przypadku spółki jawnej, nie powinno być problemów z egzekucją z majątku wspólników. Przecież wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie swoim majątkiem, nawet w przypadku gdy wspólnik przystąpił do spółki po powstaniu zobowiązania. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zakres odpowiedzialności rozszerza się w przypadku, gdy do spółki przystępuje wspólnik, który […]

Read More Spółka jawna-utrudnienia w egzekucji z majątku wspólników.
Kwiecień 14, 2015

3 komentarze