Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. -za wyłączeniem poza m.in. regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości,te przepisy wejdą w życie 1 lutego 2018 r.

Założeniem nowej ustawy jest maksymalna ochrona przedsiębiorstw oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie restrukturyzacji firmy dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Przedmiotem prawa restrukturyzacyjnego będzie regulacja zasad zawierania przez niewypłacalnego dłużnika  lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutków zawartego układu oraz zasad przeprowadzania działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia niewypłacalnemu dłużnikowi lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań.

Zdolność restrukturyzacyjną będą posiadali wszyscy przedsiębiorcy.
Natomiast zdolności tej nie będzie posiadały:

  • Skarb Państwa
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • banki państwowe
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  • fundusze inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *