Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

To chyba jedno z najczęściej pojawiających się pytań od osób zainteresowanych złożeniem wniosku o upadłość konsumencką i jedno z tych pytań, na które ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Tak naprawdę, długość trwania postępowania upadłościowego zależy od indywidualnej sytuacji bankrutującego konsumenta oraz od czynności jakie podejmą wierzyciele wobec dłużnika.

Samo postępowanie, związane ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką i rozpatrzeniem go przez sąd, trwa około 4 miesięcy od daty złożenia dokumentów w sądzie.

Natomiast najtrudniej określić czas trwania właściwego postępowania upadłościowego.
Na długość trwania tego procesu ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– skład masy upadłościowej (sytuacji majątkowej konsumenta) – spieniężenie dobytku dłużnika może być dość czasochłonne, zwłaszcza jeśli w skład masy wchodzą mało atrakcyjne nieruchomości lub trudno ściągalne wierzytelności. Wówczas takie postępowanie może trwać latami.
Jeśli konsument nie posiada majątku, który syndyk jest zmuszony spieniężyć, wówczas etap ten powinien zakończyć się w ciągu ok. 6 miesięcy.
Kolejny czynnik to czas, w jakim rozpatrywane są ewentualne środki zaskarżenia wniesione przez wierzycieli konsumenta ogłaszającego upadłość.

Ostatni etap, czyli Plan Spłaty Wierzycieli – przewidziano, że taki etap może trwać ok. 3 lat, po czym kończy się umorzeniem zobowiązań dłużnika.
Zaznaczyć należy, że etap ten będzie pominięty, jeśli sytuacja życiowa dłużnika w oczywisty sposób wskazuje na fakt, że spłaty zgodne z Planem Spłat nie będą możliwe.

Podsumowując, osoby które zastanawiają się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, muszą się liczyć z tym, że postępowanie upadłościowe może trwać latami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *