Wzrost liczby upadłości w I kwartale 2015 roku.

Upadłość przedsiębiorstw: Z danych uzyskanych z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w I kwartale 2015 roku upadłość ogłosiło 200 firm-jest to o 11 przedsiębiorstw więcej w porównaniu z I kwartałem 2014 roku. Największe problemy z płynnością wykazuje branża transportowa (wzrost o 86% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku). Jest to skutek ograniczeń w […]

Read More Wzrost liczby upadłości w I kwartale 2015 roku.

Czy giełda wierzytelności może być skuteczniejszym narzędziem w egzekucji długu niż działania komornika?

Od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania sprzedażą długów. Każda większa firma windykacyjna prowadzi już nawet własną Giełdę Wierzytelności. Co za tym idzie, wzrasta świadomość zarówno przedsiębiorców jak i samych dłużników na temat sprzedaży wierzytelności. Początkowo wiele osób obawiało się, że wystawienie długu na sprzedaż jest niezgodne z prawem ze względu na ochronę danych osobowych. […]

Read More Czy giełda wierzytelności może być skuteczniejszym narzędziem w egzekucji długu niż działania komornika?

Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?

Kiedy postępowanie polubowne kończy się fiaskiem, a dalsze negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą żadnych efektów, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. I wówczas pojawiają się pytania- Jakie działania przyśpieszą fakt odzyskania długu? W jakim trybie ubiegać się o nakaz zapłaty-upominawczym czy nakazowym? Od jakich czynników uzależniony jest fakt uzyskania nakazu zapłaty w trybie nakazowym […]

Read More Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?