RÓŻNICA MIĘDZY FAKTURĄ PRZETERMINOWANĄ A PRZEDAWNIONĄ

Fakturę uznaję się za przeterminowaną, jeżeli minął termin zapłaty za powstałe zobowiązanie. Taki dług może zostać skierowany do windykacji. Z fakturą przedawnioną mamy do czynienia gdy minął termin „ważności” faktury, tym samym dłużnik ma prawo nie płacić za powstałe zobowiązanie, stawiając zarzut przedawnienia. W obrocie gospodarczym mamy różne terminu przedawniania, np: * 3 letni okres […]

Read More RÓŻNICA MIĘDZY FAKTURĄ PRZETERMINOWANĄ A PRZEDAWNIONĄ
Grudzień 11, 2014

Tagi: , , , ,