Czy giełda wierzytelności może być skuteczniejszym narzędziem w egzekucji długu niż działania komornika?

Od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania sprzedażą długów. Każda większa firma windykacyjna prowadzi już nawet własną Giełdę Wierzytelności. Co za tym idzie, wzrasta świadomość zarówno przedsiębiorców jak i samych dłużników na temat sprzedaży wierzytelności. Początkowo wiele osób obawiało się, że wystawienie długu na sprzedaż jest niezgodne z prawem ze względu na ochronę danych osobowych. […]

Read More Czy giełda wierzytelności może być skuteczniejszym narzędziem w egzekucji długu niż działania komornika?