Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi

W świetle kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy członkowie zarządu danej spółki. Artykuł 299 ksh mówi o tym, iż w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wówczas wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności z prywatnego majątku członków zarządu – pod warunkiem, iż egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się […]

Read More Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi
Grudzień 15, 2014

Tagi: , , , , ,