Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?

Kiedy postępowanie polubowne kończy się fiaskiem, a dalsze negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą żadnych efektów, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. I wówczas pojawiają się pytania- Jakie działania przyśpieszą fakt odzyskania długu? W jakim trybie ubiegać się o nakaz zapłaty-upominawczym czy nakazowym? Od jakich czynników uzależniony jest fakt uzyskania nakazu zapłaty w trybie nakazowym […]

Read More Nakaz zapłaty w trybie upominawczym czy nakazowym-co jest korzystniejsze dla wierzyciela?