To już 10 lat!

2 sierpnia 2007 roku Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. zostało wpisane do KRS. W tym roku mija nam już 10 lat! Przez ten czas, jako firma dokonaliśmy ogromnego postępu i zyskaliśmy sympatię wielu stałych klientów. Z niektórymi mamy kontakt niemal od samego początku, inni dołączyli do nas w między czasie, ale każdy z nich […]

Read More To już 10 lat!
Styczeń 18, 2017

Tagi:

Upadłość konsumencka-co trzeba wiedzieć?

Zacznijmy od podstaw. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to nic innego jak oddłużanie osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.  Od dnia 31 marca 2009 roku, na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, taką możliwość otrzymały również osoby fizyczne […]

Read More Upadłość konsumencka-co trzeba wiedzieć?

Upadłość konsumencka – treść ustawy po zmianach w przepisach.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych   Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z  2012 r. poz. 1112, z późn. zm.[1])) wprowadza się następujące zmiany: 1) […]

Read More Upadłość konsumencka – treść ustawy po zmianach w przepisach.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi

W świetle kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy członkowie zarządu danej spółki. Artykuł 299 ksh mówi o tym, iż w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wówczas wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności z prywatnego majątku członków zarządu – pod warunkiem, iż egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się […]

Read More Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi
Grudzień 15, 2014

Tagi: , , , , ,

Postępowanie w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna.

Coraz częściej, w naszej pracy spotykamy się z pytaniami Klientów, w jaki sposób dochodzić wierzytelności od osób fizycznych. Wielu wierzycieli poddaje się już na samym początku, twierdząc że windykacja długu z osoby fizycznej to gra nie warta świeczki. Nie chcą tracić czasu, nie wierzą w skuteczność sądów i nie chcą tracić więcej pieniędzy. A tym […]

Read More Postępowanie w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna.
Grudzień 12, 2014

Tagi: , , ,

RÓŻNICA MIĘDZY FAKTURĄ PRZETERMINOWANĄ A PRZEDAWNIONĄ

Fakturę uznaję się za przeterminowaną, jeżeli minął termin zapłaty za powstałe zobowiązanie. Taki dług może zostać skierowany do windykacji. Z fakturą przedawnioną mamy do czynienia gdy minął termin „ważności” faktury, tym samym dłużnik ma prawo nie płacić za powstałe zobowiązanie, stawiając zarzut przedawnienia. W obrocie gospodarczym mamy różne terminu przedawniania, np: * 3 letni okres […]

Read More RÓŻNICA MIĘDZY FAKTURĄ PRZETERMINOWANĄ A PRZEDAWNIONĄ
Grudzień 11, 2014

Tagi: , , , ,